Realizace nového webu

Návrh řešení, shromáždění podkladů

Nejdříve se sejdeme, buď osobně nebo virtuálně (Skype, Google Hang Out Meet). Probereme spolu vaší vizi, cíle, nápady. Máte-li již nějaké podklady (texty, fotografie, ...), pošleme si je.

Vytvoření grafiky

Vytvoření návrhu vizuální podoby webu. Pokud již máte k dispozici grafické podklady, posoudíme možnosti jejich implementace. Tento krok končí vzájemným odsouhlasením grafického návrhu.

Kódování webu, implementace grafiky

Kódování, programování stránek

Instalace a přizpůsobení CMS

Standardně instaluji a doporučuji aktuální verzi CMS Joomla, s vlastními úpravami modulů a komponent. Jako alternativu nabízím instalaci Wordpressu, popř. jiného CMS, máte-li k tomu dobré důvody (zde je však třeba počítat s větší časovou náročností realizace.)

Nasazení webu do produkčního prostředí

Přesun webu na server a nastavení požadované dómeny

Úprava existujícího webu

Oprava chyb ("bugů")

Něco nefunguje? pojďme to vyřešit!

Programování nových vlastností

Je třeba něco doprogramovat? Nainstalovat? Vymyslet?

Úprava performance (rychlost načítání webů)

Web je příliš pomalý? Zlobí v některých prohlížečích? Vylepšíme performance!

SEO (vylepšení pozice ve vyhledávačích)

Máte příliš nízkou pozici ve vyhledávačích? Máte málo návštěvníků? Zlepšíme to!

Údržba, správa webu

Čas od času je třeba něco aktualizovat, odinstalovat, nainstalovat, vyčistit, zapnout, vypnout atp. Zajistím, aby byl Váš web pravidelně v kondici.

Poradenství, analýzy, konzultace

Obecná konzultace webu

Pojďme probrat, co všechno je možné na webu vylepšit.

SEO konzultace

Udělejme si analýzu, jak vylepšit pozici vašeho vebu ve vyhledávačích.

Refaktorování kódu

Někdy je třeba přepsat kód tak, aby byl dobře čitelný, datově úsporný, držel se aktuálních trendů, měl platnou syntaxi, a také se vykonával co možná nejrychleji.

Jaké technologie, nástroje a software používám?

Back-End

PHP, Apache2, MySQL

Front-End

HTML, CSS (SCSS), OOCSS (BEM), JavaScript, Grunt, Node.js

CMS (Redakční systémy)

Joomla, Wordpress.

Ostatní

GIT, BitBucket, Photoshop, Gimp, Inkscape

OS

Linux, Windows.

Ostatní

VS Code, Filezilla